Kwaliteit. Niet goed geld terug

Als je iets koopt, of dat nou online is of via een 'echte' winkel, dan heb je recht op een goed product. Je hebt met de verkoper een koopovereenkomst gesloten. Jij hebt daarbij jou deel voldaan door te betalen. De verkoper moet zich aan zijn deel van de overeenkomst houden door een 'deugdelijk' product te leveren. Dit is ook bij wet geregeld.

Een deugdelijk product

Wat precies een deugdelijk product is is niet altijd heel precies vast te stellen. Wat je in ieder geval mag verwachten is dat als een verkoper bepaalde eigenschappen aan een product toekent het product daar ook aan moet voldoen. Koop je bijvoorbeeld 'waterdichte kinderschoenen'  dan zijn ze zeker niet deugdelijk als ze zo lek als een mandje zijn. En als de verkoper zegt dat het je iets met een product kan doen dan moet dan ook kunnen. Van een broek met 'handige zakken' mogen die zakken dus niet dicht genaaid zijn.

De verkoper heeft een informatieplicht. Dat wil zeggen dat hij je naast allerlei andere informatie ook moet informeren met betrekking tot wat hij over een product weet. En als hij iets aan je belooft dan moet het product daar ook aan voldoen. Wat dat betreft is wat de verkoper je vertelt een soort van garantie.

Je hebt als koper zelf echter ook plichten. Zoals de verkoper een informatieplicht heeft heb jij een onderzoeksplicht. Dat wil zeggen dat je vooraf je best moet doen alle relevante informatie boven water te krijgen. Als je een product voor een specifiek doel wil gebruiken dan moet je vooraf vragen of een product daar wel geschikt voor is.

Verwachtingen

Wat je mag verwachten van een product is van een aantal zaken afhankelijk:

  • De prijs: van een duurder product mag je nou eenmaal meer verwachten wat betreft bijvoorbeeld degelijkheid;
  • Het soort product en het soort winkel;
  • Wat de verkoper gezegd heeft over een product;
  • Informatie die je krijgt door bijvoorbeeld een folder van een fabrikant of van de verpakking.

Verwachtingen met betrekking tot levensduur zijn jammer genoeg niet helemaal exact te berekenen. Eventueel kan je aan de fabrikant of aan een deskundige vragen hoe lang een product mee kan gaan. Nadeel bij met name kinderkleding is natuurlijk wel dat dat bij "normaal" gebruik is. Blijft je kind met zijn nieuwe t-shirt aan een klimrek haken dan kan daar natuurlijk geen enkele winkel garantie op geven.

Geld terug?

Als een product niet goed is en niet aan de verwachtingen voldoet die je er redelijkerwijs van mag hebben dan heb je recht op reparatie of een nieuw product. Bij een op afstand (bijv. online) gekocht product heb je de eerste 7 werkdagen recht op "geld terug", zie ook ons artikel over bedenktijd. In alle andere gevallen kun je dus geen aanspraak maken op het terug krijgen van je geld.

De verkoper mag je overigens niet naar de fabrikant sturen. Hij moet het probleem zelf oplossen. Daarbij mag de verkoper zelf beslissen of hij repareert of je een nieuw product aanbiedt. Wel moet een verkoper het probleem binnen een redelijke termijn oplossen zonder dat je daar te veel last van hebt. Eventueel kan hij je ook een product te leen aanbieden zolang de reparatie of vervanging duurt.

Tags: